aktuality 14.11.2016 - Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásilo dne 11. 11. 2016 nové výzvy v těchto programech: III. výzva programu podpory Potenciál IV. výzva programu podpory...více
25.10.2016 - Dne 24. 10. 2016 vyhlásilo Ministerstvo průmyslu a obchodu nové výzvy v těchto programech podpory: ICT a sdílené služby ( i pro začínající...více
01.08.2016 - Ministestvo průmyslu a obchodu vyhlásilo dne 31. 7. 2016 druhou výzvu k programu podpory Potenciál. Program Potenciál pomáhá podnikatelským...více
02.06.2016 - Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásilo dne 31. 5. 2016 výzvy k předkládání žádostí o podporu v programech Inovační vouchery a Služby...více

ODBORNÁ ŠKOLENÍ A SEMINÁŘE

V oblasti dotací pořádáme semináře a školení dle aktuální potřeby. Účastníme se rovněž akcí, které organizují jiné instituce či firmy a kde je žádoucí podat účastníkům informace o dotačních možnostech. Snažíme se o to, aby účastníci získali ve vymezeném čase maximum dostupných informací.

Počítačové kurzy

Úzce spolupracujeme se společností SoftGate, s.r.o., která mimo jiné organizuje pro své klienty počítačové kurzy. Jedná se o základní, pokročilé a speciální kurzy práce s nejpoužívanějšími kancelářskými aplikacemi, jako jsou Word, Excel, PowerPoint, Access, Internet Explorer, Outlook a další. Pro tyto klienty se snažíme najít dotační titul, ze kterého by bylo možné získat peněžitou dotaci na částečnou úhradu nákladů, které jsou se školením zaměstnanců spojeny. Následuje zpracování projektového záměru a žádosti o dotaci do příslušného Programu podpory.

Společnost Softgate, s.r.o. připravuje kurzy tak, aby byl rovnovážně zastoupen výklad teorie i příklady z praxe. Součástí vybraných kurzů jsou studijní materiály pro prohloubení znalostí po absolvování kurzu. Výuka je koncipována pro malé skupiny do 6 posluchačů. Kurz lze objednat i jako individuální konzultaci, případně jako konzultaci v anglickém jazyce. Společnost disponuje vlastní mobilní učebnou, díky které je možno zorganizovat školení přímo u klienta. Odborníci SoftGate, s.r.o. připraví na místě (například v zasedací místnosti) veškerou techniku potřebnou pro školení (projekci, přenosné počítače, klávesnice), včetně bezdrátové sítě pro sdílení studijních materiálů.