aktuality 01.08.2016 - Ministestvo průmyslu a obchodu vyhlásilo dne 31. 7. 2016 druhou výzvu k programu podpory Potenciál. Program Potenciál pomáhá podnikatelským...více
02.06.2016 - Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásilo dne 31. 5. 2016 výzvy k předkládání žádostí o podporu v programech Inovační vouchery a Služby...více
20.05.2016 - Dne 18. 5. vydalo MPO aktualizovaný harmonogram výzev OP PIK pro rok 2016. Kompletní harmonogram naleznete zde. ...více
17.08.2015 - Dnes byla dodatečně vyhlášena ještě jedna výzva v končícím Oparačním programu Podnikání a inovace (OPPI) - oblíbený program Rozvoj. Tento...více

KDO JSME

Naše společnost Inovia s.r.o. se sídlem v Hradci Králové a s působností po celém území České republiky nabízí komplexní služby v oblasti dotačního poradenství. Specializujeme se zejména na oblast zpracovatelského průmyslu a lidských zdrojů. Věnujeme se také pomoci investorům a klastrům. Pořádáme kurzy se související tematikou.

Našimi klienty jsou převážně podnikatelé, méně potom obce, svazky obcí, města, univerzity a vědeckovýzkumné instituce.

Naším cílem je poskytovat profesionální a inspirativní poradenství firmám při realizaci svých rozvojových plánů. Nabízíme poradenství již při definování rozvojového projektu, výběr vhodného dotačního titulu, odborné zpracování komplexní žádosti včetně záměru a nezbytných příloh až po odborné poradenství v období realizace, monitoring a vyúčtování podpořeného podnikatelského záměru.

NAŠE VIZE

"Být spolehlivým a uznávaným partnerem společností, které mají chuť se dále rozvíjet."