AKTUALITY

14.11.2016

Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásilo dne 11. 11. 2016 nové výzvy v těchto programech:

Program Potenciál pomáhá podnikatelským subjektům zavádět a rozšiřovat kapacity potřebné pro realizaci výzkumných, vývojových a inovačních aktivit, jejichž výsledky jsou následně využity ve výrobě. Podrobnější informace ke III. výzvě naleznete zde.

Program Technologie podporuje pořízení nových strojů, technologických zařízení a vybavení ve vybraných regionech. Podrobnější informace ke IV. výzvě naleznete zde.

Pro více informací nás neváhejte kontaktovat.


25.10.2016

Dne 24. 10. 2016 vyhlásilo Ministerstvo průmyslu a obchodu nové výzvy v těchto programech podpory:

Výzvy obsahují celou řadu nových podmínek a informací, proto nás neváhejte kontatkovat s Vašimi dotazy.


01.08.2016

Ministestvo průmyslu a obchodu vyhlásilo dne 31. 7. 2016 druhou výzvu k programu podpory Potenciál.

Program Potenciál pomáhá podnikatelským subjektům zavádět a rozšiřovat kapacity potřebné pro realizaci výzkumných, vývojových a inovačních aktivit, jejichž výsledky jsou následně využity ve výrobě.

Příjem žádostí o podporu bude zahájen dne 15. 9. 2016 (8:00) a bude ukončen dne 31. 10. 2016 (16:00). Jedná se o průběžnou výzvu, kde hodnocení probíhá průběžně. Výhodu tedy budou mít projekty podané co nejdříve po zahájení příjmu žádostí. Podrobnější informace ke II. výzvě naleznete zde


02.06.2016

Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásilo dne 31. 5. 2016 výzvy k předkládání žádostí o podporu v programech Inovační vouchery a Služby infrastruktury.

Inovační voucher mohou žadatelé použít na vývoj prototypu, softwaru či funkčního vzorku, testování, měření, navrhování konstrukčních řešení a další aktivity.

Žádosti o podporu jsou v programu Inovační vouchery - Výzva I přijímány kontinuálně od 1. 6. 2016 do 31. 5. 2017. Plánovaná alokace na tuto výzvu činí 200 mil. Kč. Podrobnější informace k I. výzvě naleznete zde.

Cílem programu Služby infrastruktury je zkvalitňování služeb podpůrné inovační infrastruktury.  

Žádosti o podporu do II. Výzvy programu Služby infrastruktury mohou žadatelé podávat od 15. 6. 2016 do 30. 9. 2016. Jedná se o kolovou výzvu s plánovanou alokací 700 mil. Kč.


20.05.2016

Dne 18. 5. vydalo MPO aktualizovaný harmonogram výzev OP PIK pro rok 2016. Kompletní harmonogram naleznete zde.


17.08.2015

Dnes byla dodatečně vyhlášena ještě jedna výzva v končícím Oparačním programu Podnikání a inovace (OPPI) - oblíbený program Rozvoj. Tento program podporuje pořízení nových technologických zařízení s vyššími technickými a užitnými parametry a realizace projektů zvyšující efektivnost procesů. Příjem elektronických registračních žádostí byl zahájen 17. srpna 2015 od 12:00 hod. prostřednictvím internetové aplikace eAccount a bude ukončen 15. září 2015 ve 12:00 hod., nedojde-li k jeho předčasnému ukončení na základě dosažení stanovené výše 2,4 mld. Kč v požadovaných podporách.


Tato poslední výzva z OPPI je určena žadatelům, kteří jsou schopni promptně předložit své projekty, u nichž musí garantovat schopnost jejich realizace (včetně plateb dodavatelům za dodané technologie stvrzené výpisem z účtu) nejpozději do 31. 12. 2015, přičemž žádost o platbu musí být zároveň předložena poskytovateli dotace nejpozději do 15. ledna 2016. Podrobnější informace naleznete zde. Seznam podporovaných regionů je k dispozici zde.


29.06.2015

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) otevřelo další program podpory z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK) - program Aplikace. Příjem předběžných žádostí byl zahájen 26. 6. 2015 a bude ukončen 30. 9. 2015. Podrobnější informace naleznete zde.


01.06.2015

Od dnešního dne je možné podávat žádosti do prvních výzev OP podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Podrobný přehled vyhlášených výzev naleznete zde.
U většiny výzev bude podání žádostí o podporu do OP PIK probíhat ve dvou fázích – nejdříve podáním tzv. předběžné žádosti a následně po jejím posouzení bude žadatel vyzván k podání plné žádosti o podporu, přičemž podáním první žádosti vzniká u projektu tzv. uznatelnost nákladů.
Pro většinu nyní zveřejněných výzev platí, že příjem předběžných žádostí bude probíhat v termínu červen – srpen 2015 a příjem plných žádostí v termínu září – listopad 2015.


15.05.2015

V minulých dnech byl aktualizován Harmonogram výzev pro OP PIK pro první skupinu výzev na rok 2015. Harmonogram je k dispozici zde. U 11 programů již byla zveřejněna předběžná informace o parametrech výzev.  Konkrétně se jedná o následující programy podpory: Inovace-inovační projekt, Potenciál, Aplikace, Spolupráce-Klastry, Partnerství znalostního transferu, Nemovitosti, Školicí střediska, Marketing, Technologie, Úspory energie a ICT a sdílené služby. Příjem žádostí do těchto programů je plánován na červen 2015. Pro více informací nás, prosím, kontaktujte.


12.03.2015

Pečlivě pro Vás sledujeme přípravu nových výzev v rámci nového programovacího období 2014 – 2020. Operační program, který zajímá podnikatele nejvíce – Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (dále OP PIK) navazuje na úspěšný dotační program OP Podnikání a inovace (OP PI) z období 2007 – 2013. Celková alokace pro tento program činí 4 905 mil. €. Operační program je rozdělen do pěti prioritních os, které jsou dále rozčleněny do 24 programů podpory. Podrobný přehled podporovaných aktivit a možných příjemců dotace spolu s předpokládaným harmonogramem výzev pro OP PIK na rok 2015 naleznete zde.


06.05.2014

MPO připravuje k vyhlášení výzvy do programů ROZVOJ a POTENCIÁL. Předpokládaný termín vyhlášení výzev je na konci května 2014 a příjem registračních žádostí se očekává v první polovině června 2014. Důležitá informace se týká rozšíření počtu regionů, ve kterých je možno žádat o dotaci do programu ROZVOJ. Pro více informací nás, prosím, kontaktujte.


05.11.2013

Program ICT a strategické služby byl agenturou CzechInvest opětovně vyhlášen a to formou druhého prodloužení třetí výzvy. Od 6.11.2013 mají firmy možnost předkládat registrační žádosti.


01.11.2013

Vyhlášení výzev do programů Rozvoj a Inovace: Dne 29.10.2013 byla vyhlášena časově omezená prodloužení výzev programů Rozvoj a Inovace. Podniky mají možnost získat dotaci na nákup technologií a na investice nutné pro uvedení inovovaných výrobků na trh nebo zavedení inovovaných výrobních procesů.


17.03.2011

V letošním roce 2011vyhlásí agentura CzechInvest následující programy v rámci OPPI:

program vyhlášení podpora
Prosperita březen vznik a fungování zázemí pro ïnovační firmy
Školicí střediska květen zakládání profesních školicích středisek
Marketing květen účast firem na zahraničních veletrzích
Poradenství červen poradenství profesních specialistů
ICT a strategické služby srpen vznik center strategických služeb
ICT v podnicích listopad pořízení informačních technologií
Spolupráce / Klastry listopad vznik oborových sdružení

15.03.2011

Za tři roky naší existence jsme pomohli podnikatelům k celkové podpoře 365 mil. Kč.


15.03.2011

Naše úspěšnost ke dni 15. 3. 2011 je 85%. Víme, jak žadatelům pomoci získat podporu z dotačních titulů.

Již jsme byli úspěšní u 33 projektů v následující programové struktuře:

 

Název programu Počet
OPPI - ICT v podnicích 10
OPPI- Ekoenergie 4
OPPI - Marketing 4
OPPI - Inovace - inovační projekt 3
OPPI - ICT a strategické služby  2
OPPI - Nemovitosti 2
OPPI - Potenciál 1
OPPI - Prosperita 1
OPLZZ - Adaptabilita a konkurenceschopnost 3
OPLZZ - Globální grant EDUCA 2
OP Rozvoj venkova - I.1.2.2. Technické vybavení provozoven 1

20.08.2010

Agentura CzechInvest plánuje vyhlášení v pořadí již 4. výzvy k programu ICT v podnicích. Bližší informace budou zveřejněny v září 2010.


16.08.2010

Upozornění pro potenciální žadatele o dotaci: Dne 15. 10. 2010 se uzavírá příjem registračních žádostí do programu ICT v podnicích. Máte-li zájem o spolupráci, neváhejte nás kontaktovat. Můžeme vám nabídnout profesionální spolupráci, která je podložena řadou úspěšně realizovaných projektů z tohoto programu. Pro konkrétní příklady nahlédněte do sekce Reference.


25.05.2010

Do referencí jsme přidali další dva úspěšné projekty. Jedná se o projekt vybudování Vědeckotechnického parku z programu Prosperita a o projekt podpořený v programu Inovace. Více naleznete v oddíle reference.


13.04.2010

V průběhu měsíce března 2010 byly schváleny další projekty, na jejichž zpracování jsme se podíleli. Jedná se o projekt v programu Nemovitosti a Inovace - inovační projekt (OPPI). Našim klientům jsme pomohli k získání finanční dotace ve výši cca 40 mil Kč.


03.03.2010

Opět jsme pro vás připravili aktuální přehled o programech podpory, které jsou dostupné v březnu 2010. Pokud si přejete přehled dostávat automaticky do své emailové schránky, neváhejte nás, prosím, kontaktovat. Zařadíme vás do databáze.


01.03.2010

Blíží se konec příjmu registračních žádostí v rámci programu Nemovitosti (OPPI). RŽ k projektům je možno podávat do konce měsíce března.


10.02.2010

Aktuální informace o vyhlášených či plánovaných výzvách pro měsíc únor naleznete v přiloženém dokumentu. Přejete-li si, aby Vám uvedené informace pravidelně chodily formou e-mailu, napište nám. Zařadíme Vás do databáze.


08.02.2010

Na základě podnětů od našich klientů došlo v průběhu měsíce ledna 2010 k úpravě internetových stránek. Vytvořili jsme zcela novou grafickou podobu stránek, informace na nich jsme zpřehlednili a přidali jsme důležitou sekci REFERENCE. V ní jsme zveřejnili projekty, kterým byla díky našim službám přiznána a následně vyplacena peněžitá dotace.


29.01.2010

Naše úspěšnost je 81%. Víme, jak zpracovat kvalitní projekt Vysoká úspěšnost námi zpracovaných projektových záměrů svědčí o kvalitě naší práce a je naší nejlepší vizitkou. Za uplynulé dva roky jsme pomohli získat dotaci 22 projektům v této programové struktuře:

OPPI - ICT v podnicích 8
OPPI - Ekoenergie 4
OPPI - ICT a strategické služby 2
OPPI - Inovace - inovační projekt 1
OPPI - Potenciál 1
OPPI - Nemovitosti 1
OPPI - Marketing 1
OPLZZ - Adaptabilita a konkurenceschopnost 2
OPLZZ - Globální grant EDUCA 1
OP Rozvoj venkova - I.1.2.2. Technické vybavení provozoven 1
CELKEM
22

11.01.2010

V období let 2008 a 2009 jsme našim klientům pomohli získat dotace v celkové výši cca 65 mil. Kč. Mezi nejčastěji zastoupené programy patří program Ekoenergie (zde jsme zpracovali klientům projekty požadující celkovou dotaci 24,5 mil. Kč) a program ICT v podnicích (s celkovou požadovanou dotací ve výši 16 mil. Kč).


01.01.2010


16.03.2009

Připravili jsme pro Vás aktuální informace o vyhlášených či plánovaných výzvách. Přejete-li si, aby Vám níže uvedené informace pravidelně chodily formou e-mailu, napište nám. Zařadíme Vás do databáze.


12.02.2009

Připravili jsme pro Vás aktuální informace o vyhlášených či plánovaných výzvách. Přejete-li si, aby Vám níže uvedené informace pravidelně chodily formou e-mailu, napište nám. Zařadíme Vás do databáze.


10.01.2009

Připravili jsme pro Vás aktuální informace o vyhlášených či plánovaných výzvách. Přejete-li si, aby Vám níže uvedené informace pravidelně chodily formou e-mailu, napište nám. Zařadíme Vás do databáze.


05.12.2008

Připravili jsme pro Vás aktuální informace o vyhlášených či plánovaných výzvách. Přejete-li si, aby Vám níže uvedené informace pravidelně chodily formou e-mailu, napište nám. Zařadíme Vás do databáze.


14.11.2008

Připravili jsme pro Vás aktuální informace o vyhlášených či plánovaných výzvách. Přejete-li si, aby Vám níže uvedené informace pravidelně chodily formou e-mailu, napište nám. Zařadíme Vás do databáze.


20.10.2008

Připravili jsme pro Vás aktuální informace o vyhlášených či plánovaných výzvách. Přejete-li si, aby Vám níže uvedené informace pravidelně chodily formou e-mailu, napište nám. Zařadíme Vás do databáze.


11.09.2008

Připravili jsme pro Vás aktuální informace o vyhlášených či plánovaných výzvách. Přejete-li si, aby Vám níže uvedené informace pravidelně chodily formou e-mailu, napište nám. Zařadíme Vás do databáze.


06.08.2008

Připravili jsme pro Vás aktuální informace o vyhlášených či plánovaných výzvách. Přejete-li si, aby Vám níže uvedené informace pravidelně chodily formou e-mailu, napište nám. Zařadíme Vás do databáze.


28.07.2008

V naší nabídce přibyla počítačová školení, která nabízíme ve spolupráci se školícím centrem buildIT za zvýhodněných podmínek (při současném zpracování žádosti o dotaci z programů určených k podpoře vzdělávání zaměstnanců, které budou v nejbližší době vyhlášeny). Věříme, že tato nabídka bude pro Vás zajímavá a vyžijete ji při sestavování Vašich projektů. Pro bližší informace nás kontaktujte na e-mailové adrese.


09.07.2008

Připravili jsme pro Vás aktuální informace o vyhlášených či plánovaných výzvách. Přejete-li si, aby Vám níže uvedené informace pravidelně chodily formou e-mailu, napište nám. Zařadíme Vás do databáze.


12.06.2008

Připravili jsme pro Vás aktuální informace o vyhlášených či plánovaných výzvách. Přejete-li si, aby Vám níže uvedené informace pravidelně chodily formou e-mailu, napište nám. Zařadíme Vás do databáze.


09.05.2008

Připravili jsme pro Vás aktuální informace o vyhlášených či plánovaných výzvách. Přejete-li si, aby Vám níže uvedené informace pravidelně chodily formou e-mailu, napište nám. Zařadíme Vás do databáze.


08.04.2008

Připravili jsme pro Vás aktuální informace o vyhlášených či plánovaných výzvách. Přejete-li si, aby Vám níže uvedené informace pravidelně chodily formou e-mailu, napište nám. Zařadíme Vás do databáze.


06.03.2008

Připravili jsme pro Vás aktuální informace o vyhlášených či plánovaných výzvách. Přejete-li si, aby Vám níže uvedené informace pravidelně chodily formou e-mailu, napište nám. Zařadíme Vás do databáze.


07.02.2008

Připravili jsme pro Vás aktuální informace o vyhlášených či plánovaných výzvách. Přejete-li si, aby Vám níže uvedené informace pravidelně chodily formou e-mailu, napište nám. Zařadíme Vás do databáze.


16.01.2008

Technologické centrum Hradec Králové, partner naší firmy, pořádá soutěž o nejlepší podnikatelský záměr. Své návrhy můžete předkládat do 15.4.2008 a jako hlavní cenu můžete vyhrát až roční pronájem kanceláří v prostorách Technologického centra včetně nového kancelářského vybavení.


07.01.2008

Připravili jsme pro Vás aktuální informace o vyhlášených či plánovaných výzvách. Přejete-li si, aby Vám níže uvedené informace pravidelně chodily formou e-mailu, napište nám. Zařadíme Vás do databáze.


17.12.2007

17. prosince 2007 vyhlásila Regionální rada regionu soudržnosti Severovýchod druhé kolo výzvy pro předkládání žádostí o poskytnutí dotace v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod. Jedná se o oblasti podpory 2.2 Rozvoj měst, 2.3 Rozvoj venkova, 3.1 Rozvoj základní infrastruktury a doprovodných aktivit v oblasti cestovního ruchu a 3.2 Marketingové a koordinační aktivity v oblasti cestovního ruchu.


10.12.2007

Připravili jsme pro Vás aktuální informace o vyhlášených či plánovaných výzvách. Přejete-li si, aby Vám níže uvedené informace pravidelně chodily formou e-mailu, napište nám. Zařadíme Vás do databáze.


30.11.2007

22. listopadu 2007 se v prostorách Univerzity Hradec Králové uskutečnil nultý ročník konference Student Business Forum. Akci jsme pořádali spolu s Technologickým centrem Hradec Králové a Fakultou Informatiky a managementu UHK.


19.11.2007

9. listopadu proběhla v prostorách Univerzity Hradec Králové konference "Rozvoj lidských zdrojů v Královéhradeckém kraji". Naše společnost se prezentovala formou stánku a v rámci přednášky jsme představili výsledky průzkumu podnikavosti studentů FIM UHK.

Fotodokumentace:   foto01    foto02    foto03


11.11.2007

Předkládání žádostí do programu Potenciál bylo prodlouženo. Registrační žádosti je možné předkládat do 31.12.2007, plné žádosti pak do 31.1.2008. Finanční alokace určená pro první výzvu byla navýšena z původních 600 mil. Kč na současných 900 mil. Kč.


31.10.2007

Jsme spolupořadateli akce "Student Business Forum 2007", která se bude konat 22. listopadu 2007 na Fakultě informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové. Více informací o konferenci naleznete zde.


20.10.2007

Dne 9. listopadu se budeme účastnit konference "II. regionální konference Rozvoj lidských zdrojů v Královéhradeckém kraji" v rámci Týdne vzdělávání dospělých 2007. Přijďte navštívit náš stánek nebo některou z přednášek, podrobnosti naleznete zde.


01.10.2007

Pozor, blíží se poslední termín pro podání registračních žádostí do programů Potenciál (30.11.2007) a Marketing (31.12.2007). Chcete-li získat více informací k těmto programům, kontaktujte nás na inovia@inovia.cz.